เลือกหน้า

วันที่ 4 มีนาคม 2564 โดย นายสยาม ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี – มอบหมาย นางณัฐวดี ลีลาเลิศแล้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการ สมาชิกและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี – การนี้ นางสาวศิริกัลยา กิจรักษา นายอำเภอศรีธาตุ พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง นักเรียน ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน และพระภิกษุสงฆ์ เข้าร่วมกิจกรรม – ทั้งนี้ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 5 ราย และบริจาคโลหิต 236 ราย ผ่านการคัดกรอง 184 ราย รวมปริมาณโลหิตที่ได้ จำนวน 73,600 ซีซี. – ซึ่ง เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบสายคล้องหน้ากากให้กับผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะทุกราย อำเภอศรีธาตุสนับสนุนอาหารเช้าและเที่ยงพร้อมเครื่องดื่ม ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมก่อนบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี