เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางพวงพนอม ศรีสันต์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้า อสม. ผู้นำชุมชน เตาปูน 1,2,3 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการยากไร้ ต้องการความช่วยเหลือ จำนวน 10 ในเขตพื้นที่ ชุมชนเตาปูน และชุมชนวัดใต้ ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 10 ชุด ผ้าห่ม 10 ผืน และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10 ราย รวมเป็นเงิน 33,000 บาท