เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการยากไร้ ต้องการความช่วยเหลือ จำนวน 11 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 11 ชุด ผ้าห่ม 11 ผืน และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 11 รายๆละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 33,000 บาท