เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางพวงพยอม ศรีสันต์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอพนมทวน ผู้อำนวยการ,พยาบาล รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่อำเภอพนมทวน และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด/สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการยากไร้ ต้องการความช่วยเหลือ จำนวน 18 ราย ในเขตพื้นที่ ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 18 ชุด ผ้าห่ม 18 ผืน และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 18 รายๆละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 54,000 บาท