เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางมัณทนา ชื่นตา รองนายกเหล่ากาชาด นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอบ่อพลอย นางจีราวรรณ ศรีวงษ์ญาติดี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย ปลัดอำเภอ,เจ้าหน้าที่ อส. อำเภอบ่อพลอย รพ.สต.,อสม.,จิตอาสา,ผู้ช่วยผู้ใ่หญ่,ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกุ่ม โรงพยาบาลบ่อพลอย เทศบาล,อบต.บ่อพลอย อสม. ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการยากไร้ ต้องการความช่วยเหลือ จำนวน 7 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 7 ชุด ผ้าห่ม 7 ผืน และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 7 รายๆละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท