เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง ได้รับโลหิตจำนวน 96 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 38,400 ซีซี ได้รับแสดงความจำนง บริจาคดวงตาจำนวน 1 ราย และอวัยวะจำนวน 1 ราย