เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนหาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง โดยมีนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นำคณะกรรมการ สมาชิกและจิตอาสาสภากาชาดไทยเข้าร่วม ซึ่งมีส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสหกิจ ภาคเอกชน ได้ออกหน่วยบริการ
และมีกิจกรรม ดังนี้ 
1. พิธีถวายความเคารพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
2.มอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเเด็ก ชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 5 ทุนๆละ 1,000 บาท
3.กล่าวเปิดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และกล่าวพบปะประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน 
4.มอบถุงยังชีพแก่เด็กพิการ จำนวน 4 ราย 
5.นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และคณะมอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุ จำนวน 96 ชุด 
6.รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ 7.เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 4 ราย
7.1 นางสมจิต สองสา อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 158 ม.5 ต.หาดสำราญ พิการขา ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง
7.2 นายสว่าง เจริญฤทธิ์ อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 208 ม.10 ต.หาดสำราญ ซึ่งมีความต้องการน้ำอุปโภคบริโภค ราวเกาะเดิน แพมเพิด และอาหารเสริม พิการติดเตียง
7.3 นางแคล้ว ทองเหมือน อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 21 ม.3 ต.หาดสำราญ พิการจากโรคกลอดเลือดสมองตีบ
7.4 นางชั้น เผือกละม้าย อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 27/1 ม.4 ต.หาดสำราญ พิการจากอุบัติเหตุรถชน