เลือกหน้า

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิก/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 ราย และได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 2 หลัง
(1) นางสุพัตรา ดาบสีพาย บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 10 ได้รับความเสียหายทั้ง
(2) นายถาวร มีไกรลาศ บ้านเลขที่ 31 หมู่ 10 ได้รับความเสียหายบางส่วน
(3) นายนวม โคตรธรรม บ้านเลขที่ 15 หมู่ 10 ได้รับความเสียหาย บ้านดอนกกยาง ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร
ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ได้มอบเงินช่วยเหลือ