เลือกหน้า

วันที่ 26 มกราคม 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางรัชนี ภัยธิราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ และมอบสิ่งของ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) บริเวณหน้า สนง.เทศบาลตำบลสามโก้ หมู่ทึ่ 10 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอสามโก้ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับการตรวจเยี่ยม