เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 ที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในด้านการประกอบอาชีพ และส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตประจำวัน ในพื้นที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์