เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 มกราคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของนายวีระชัย   นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์  ฟองชล นางทัชชญา พลเยี่ยม นางนภาภรณ์ เมฆฉิม และนางศรินยา มณีกรรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิตโลหิต Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”  พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขามุกดาหาร  ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต
1.ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 45 ราย คิดเป็น ปริมาณโลหิต 13,500 ซีซี
2.บริจาคดวงตา 19 ราย
3. บริจาคอวัยวะ 18 ราย
ณ ศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร