เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ได้รับโลหิตจำนวน 57 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 22,800 ซีซี ได้รับแสดงความจำนง บริจาคดวงตาจำนวน 13 ราย และอวัยวะจำนวน 14 ราย