เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 52 ราย
ได้โลหิต 41 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 16,400 ซีซี. และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 8 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 8 ราย