เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราช การจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางชะตา  ธุลีจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, นางจุฑามาศ  เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด, ที่ปรึกษากรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus Blood Donation, More Blood More Lives) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น  จำนวน  34 ราย  ได้โลหิต จำนวน 14,300 ซีซี เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่  จำนวน 10 ราย                          
2. ผู้บริจาคดวงตา  จำนวน 25 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ  จำนวน 25 ราย