เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเขาสมิง และธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “รับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ประจำปี 2564” ที่สโมสรเขาสมิง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง โดยมีเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามแผนกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “รับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ประจำปี 2564” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่จังหวัดตราด ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการเสียสละบริจาคโลหิตให้กับผู้ต้องการโลหิต โดยนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ประสบอุบัติเหตุที่ต้องการโลหิต โดยการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตจำนวน 38 ราย ผ่านการคัดกรองจำนวน 34 ราย ได้โลหิตรวม 15,300 cc อย่างไรก็ตามหากประชาชนไม่สามารถเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้ และมีความประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิต สามารถแสดงความจำนงติดต่อร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารเลือด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงพยาบาลตราด ในวันและเวลาราชการ