เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 มกราคม 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรม”วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” โดยมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพ แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในเขตพื้นที่อำเภอหนองมะโมง จำนวน 3 ราย/เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท