เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี จิตอาสาพระราชทาน ปลัดอำเภอศรีมโหสถ สาธารณสุขอำเภอ อสม. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่ยากไร้ ขาดแคลน ราย นางหวาน บางไผ่ อายุ 94 ปี บ้านเลขที่ 74 หมู่ 1 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ตามโครงการ “วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท เครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด มุ้ง จำนวน 1 หลัง แพมเพิส จำนวน 1 แพค ผ้าขนหนู จำนวน 1 ผืน ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ยากไร้ ขาดแคลน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจ