เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 25 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
มอบหมายให้ นางสุจินดา  สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด อำเภอเมืองขอนแก่น
และผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น ออกเยี่ยมและผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ รายนางสาวปทุมพร แสนบุตร  (อายุ 41 ปี) ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้าง กล้ามเนื้ออักเสบ
โดยรับเข้าเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ปัจจุบันได้ส่งตัวให้มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น โดยการออกเยี่ยมในครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษา จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ผ้าห่มกันหนาว จำนวน 2 ผืน