เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  .นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานในพิธีฯพร้อมด้วยนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นายวิชัย  ชูอินทร์  ปลัดอาวุโสอำเภอป่าพะยอม นายอำพร  ณ วิโรจ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง  นายศักด์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  และนายสุรัตน์  จรณโยธิน  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนชนบท เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการเรียนร่วม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ฐานะยากจนแต่เรียนดี จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ได้แก่
1. เด็กชายณัฐกรณ์   คชภักดี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3
2. เด็กชายฐิติภัทร  สีสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. เด็กหญิงปุณรวิภา  สงรักษ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4. เด็กหญิงสุธาวี  ขำแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
5. เด็กหญิงสุธาวี  ขำแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
โดยมี นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการฯ ด.ต.โกศล แก้วมณี ครูใหญ่  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง