เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางชูศิลป์ ว่องวิกย์การ นางสาวจิราพร กิจธธัญญปรีดา ร้อยตรี รังสรรค์ พูลศรี นางอรุณ แสงนาค นางสาวชนากานต์ นิลกนิษฐ นางชุมสิน แสงแก้ว ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์
ได้รับโลหิต จำนวน 142 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 63,900 ซีซี คิดเป็นปริมาณยอดสะสมโลหิตจำนวน 2,655,700 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 16 ราย คิดเป็นปริมาณยอดสะสมดวงตา จำนวน 444 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 18 ราย คิดเป็นปริมาณยอดสะสมอวัยวะ จำนวน 391 ราย