เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนนายอำเภอสุคิริน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 ราย ได้แก่
1. ด.ช.เสฏฐพงษ์ พินิจสุวรรณ ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. ด.ญ.จุฑามาศ อัมรินทร์ ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. น.ส.ขวัญเรือน อุยนาคคำ ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. นายภัทรพงศ์ เรืองพรหม ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
5. นายบุญสง ศรีระนำ ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
6. น.ส.ชฎาทิพย์ คงเขียว ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสุคิรินวิทยา อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส