เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ บ้านเลขที่ 727/11 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางสุจินดา  สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่  
และผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ ออกเยี่ยมและผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ราย นางบุญเติม มุงเพีย  (อายุ 55 ปี) ผู้ป่วยแพ้ยาอย่างรุนแรง โดยรับเข้าเป็นผู้ป่วย
ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ปัจจุบันได้ส่งตัวให้มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น โดยการออกเยี่ยมในครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษา จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ผ้าห่มกันหนาว จำนวน 2 ผืน