เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางสุบิน จริตงาม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางจีราพร ปูรียา นายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  นายกริช น้อยผา นายอำเภอศรีสาคร เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา แก่ตำรวจ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.ส.ต.อ.นเรศ สัญกูล ได้รับบาดเจ็บ แผลฉีกขาดตามร่างกาย
2.ส.ต.อ.ธีรศักดิ์ พรภักดี  ได้รับบาดเจ็บแผลฉีกขาดที่ศรีษะ
3.ส.ต.ท.ปิยพงษ์ เพ็ชรจำรัส  ได้รับบาดเจ็บกระดูกเท้าซ้ายแตก
ณ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ (ศชต.ยะลา)  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา