เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางสุบิน จริตงาม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางจีราพร ปูรียา นายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส คือ ร.ต.อ.พนมกร แซ่ฮ่อน ซึ่งได้รับบาดเจ็บ อาการปอดแตก 2 ข้าง กระดูกหลังบริเวณเอวหัก ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา