เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงแรมแพร่นครา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตจำนวน 178 ราย ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 43 ราย และผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 37 ราย โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำจิตอาสาและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ซึ่งดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด