เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา  สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง  ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือรายละ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน รวมจำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นายทองจันทร์ แสนพันธ์  บ้านเลขที่ 175 หมู่ที่ 13 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น
2.นายสำเนียง กล้ากระโทก  บ้านเลขที่ 78/2 หมู่ที่ 22 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
3.นายวิเชียร ประเสริฐสังข์  บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 19 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น