เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 มกราคม 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก รับมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ คือ MASK N95 จำนวน 4,000 ชิ้น , PAPER FACE MASK จำนวน 5,000 ชิ้น , FACE SHIEND จำนวน 1,000 ชิ้น , DISP.ISOLATION COVERALL STERILE จำนวน 750 ชุด , DISP.ISOLATION COVERALL NON-STERILE จำนวน 750 ชุด , DISPOSABLE SHOES COVER จำนวน 1,000 คู่ , GLOVES (EXAMINATION) SIZE SS จำนวน 250 ชิ้น , GLOVES (EXAMINATION) SIZE S จำนวน 250 ชิ้น , GLOVES (EXAMINATION) SIZE M จำนวน 250 ชิ้น , GLOVES (EXAMINATION) SIZE L จำนวน 250 ชิ้น , VIRULEX HAND GEL 450 ML จำนวน 200 ขวด และ PDL ALCOHOL HAND GEL 5000 ML จำนวน 20 แกลลอน จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางสาวนฤมล พรมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) เป็นผู้ส่งมอบโดยเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จะส่งมอบให้โรงพยาบาล ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมเข้มข้นสูงสุด เพื่อไว้ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด–19 ต่อไป