เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน) อ.ศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ  การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน
137 ราย ได้โลหิตจำนวน 112 ราย/ยูนิต คิดเป็น 50,400 ซีซี  บริจาคดวงตาจำนวน 1 ราย อวัยวะจำนวน 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างดี เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้