เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


วันที่ 19 มกราคม 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์เเบบเท้าเหยียบ จำนวน 2 แท่นที่ได้รับจาก สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดง (พื้นที่ควบคุมสูงสุด)และพื้นที่สีส้ม (พื้นที่ควบคุม) ตามประกาศจากศูนย์ข้อมูล COVID-19ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 ณ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางเจตนศิริ ตระกูลไทยพิชิตเภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลบ้านนาสารนางอรพิน เทอดอุดมธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เป็นตัวแทนรับมอบฯ  เพื่อนำไปส่งมอบให้กับ โรงพยาบาลเวียงสระ และ โรงพยาบาลบ้านนาสาร