เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายสุพล ภูมิฐานนท์ นายอำเภอหันคา พร้อมด้วยนางนัฐฐา ภูมิฐานนท์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท สมาชิกกาชาดอำเภอหันคา จิตอาสาพระราชทาน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ตำบลหันคา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลหันคา อำเภอหันคา จำนวน 11 ราย โดยการร่วมกันจัดหาสิ่งของโดยเหล่ากาชาดอำเภอหันคา เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด19)ให้ดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความหวังและการป้องกันตนเอง โดยได้มอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น/เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท