เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมไข่ไก่สด โดยได้รับการสนับสนุนสิ่งของเพิ่มเติมจากศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร ให้กับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น 158 ราย ณ ชุมชนเดิมบาง 2 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร