เลือกหน้า

วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหน้ากากอนามัย Surgical Mask จำนวน 1,200 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลแม่สอด โดยมี นายชิด บุญมาก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลแม่สอด พร้อมคณะ รับมอบ สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงาน แพทย์ และพยาบาล เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด-19โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้รับมอบหน้ากากอนามัย Surgical Mask จากสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และคณะ