เลือกหน้า

วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางสาวนฤมล พรมวาหัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมมอบหน้ากากอนามัย Surgical Mask จำนวน 1,200 ชิ้น ให้แก่อำเภอแม่ระมาด โดยมี เจ้าหน้าที่อส.อำเภอแม่ระมาด รับมอบ สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานหน้าที่เสี่ยงภัย ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ตลอดจนประชาชนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อในพื้นที่ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดตากได้รับมอบหน้ากากอนามัย Surgical Mask จากสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และคณะ