เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และกิ่งกาชาดอำเภอสอง ออกเยี่ยมนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมกับมอบขนมและนมกล่องพร้อมดื่มให้แก่นักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 72 ชุด ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
– จากนั้นเวลา 14.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่มอบยาสามัญประจำบ้านซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเอียบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหลวงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเลา เพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฏรในพื้นที่ห่างไกลต่อไป ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเลา ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ในการนี้ นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเลา อาสาสมัครสาธารณสุขในการปฏิบัติงานภายใต้การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลดังกล่าว