เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางเกศสุดา อนุสาสนนันท์ นางจารุณีย์ สุขประเสริฐ นางกรวรรณ ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น ร่วมมอบผ้าห่มจากสภากาชาดไทยให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จำนวน 150 ครอบครัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) โดยเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ของสภากาชาดไทย ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด