เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วย กรมรบพิเศษที่ 1 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี มูลนิธิพ้งไล้ 16 ลำนารายณ์ โรงพยาบาลลำสนธิ  และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบเหตุ (อัคคีภัย) ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง ราย นางสาวดลณชา ศรีบุญมีดำรงค์กร บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาด
จังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 10,000 บาท พร้อมถุงธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด และเครื่องอุปโภค-บริโภค