เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางชะตา ธุลีจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ตรวจเยี่ยมติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นางสาววรัญญา  โฮ้หนู คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.นางสาวรัฐติลักษณ์  สมัครการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.นายจิรายุทธ  พาเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.นางสาวพัชราศี  แก้วมะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป