เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 31 มกราคม 2564 นางสุภาพร สายสุด ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอบ้านไผ่พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่และจิตอาสาสภากาชาดไทยกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น  สาขาพล ออกบรรเทาทุกข์ นายประเชิญ โขมณี  บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ ที่ประสบอัคคีภัยเสียหายบางส่วน โดยกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ได้มอบถุงยังชีพ  จำนวน ๑ ชุด , ผ้าห่ม จำนวน ๑  ผืน  พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค