เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางสาวิตรี หาญปรีชาสวัสดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย / กรรมการ / ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา2563 ภาคเรียนที่ 1 ในพื้นที่อำเภอนาด้วง ณ โรงเรียนนาด้วงวิทยา อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. น.ส.ไพลิน บันทอน ระดับชั้น ม.5 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
2. ด.ช.อดิสร ผลประเสริฐ ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
3. ด.ญ.พรรณภา วาปี ระดับชั้น ม.2 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
4. ด.ช.พรพิพัฒน์ ไสสานัง ระดับชั้น ม.1 โรงเรียนนาด้วงวิทยา        
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบทุนการศึกษารายละ 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็นให้แก่นักเรียน จำนวน 4 ราย ดังกล่าวข้างต้น

Tags: เลย