เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางสาวิตรี หาญปรีชาสวัสดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย / กรรมการ / ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย และอำเภอนาด้วง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย มีข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ได้โลหิต จำนวน  104 ยูนิต ปริมาณโลหิต จำนวน 46,800  ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา และอวัยวะ จำนวน 11 ราย

Tags: เลย