เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรม”วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” โดยมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพ ชุดเครื่องนอน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในเขตพื้นที่อำเภอมโนรมย์ จำนวน 3 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท