เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มกราคม 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลัดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ นางสาวจิราภรณ์ กล่อมกลิ่น อายุ 23 ปี อยู่บ้านเลขที่ 208/56 หมู่ที่ 4 ซอยลูกเสือ 2 ถนนลูกเสืออำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากนางสาวจิราภรณ์ฯ เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมาประมาณ 3 ปี ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษา และค่าใช้จ่ายในการสำรองค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์พักอาศัยอยู่กับ นายอภิวัฒน์ รัตโนปการ  ผู้เป็นสามีมีอาชีพรับจ้าง ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท และมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ณ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี