เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีปลัดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเด็กชายณัฐพงศ์ ปลอดสุวรรณ อายุ 14 ปีอยู่บ้านเลขที่ 84/5 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เนื่องจากเด็กชายณัฐพงศ์ฯ เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีความผิดปกติทางด้านสติปัญญา เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที 4โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาศัยอยู่กับนางประทุม มีลาภ อายุ 78 ปีมีฐานะยากจน ไม่มีงานทำ รายได้ไม่เพียงพอต่อค่ายังชีพ
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับ เด็กชายณัฐพงศ์ฯ จำนวน 3,000 บาทพร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ให้กับนางสาวปทุมฯเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี