เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 ธันวาคม 2563  นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก/นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วย รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก ร่วมส่งมอบชุดธารน้ำใจฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง จำนวน 50 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก จากนั้น ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน อสม. ร่วมลงพื้นที่มอบชุดอาหารธารน้ำใจฯ ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโควิด 19  ในพื้นที่ ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์