เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการตามโครงการ “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ราย นายสุวัฒน์  เสียงใส  อายุ 35 ปี ผู้พิการติดเตียง มีปัญหาทางสายตามองไม่ชัดเจนและมีปัญหาการเคลื่อนไหว โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
1. มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท
2. มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ถุง
และสนง.พมจ. มอบเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท ณ  บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 2  ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร