เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ การส่งมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ทำการส่งมอบให้ทั้ง 15 อำเภอในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 999 ชุด แบ่งออก ดังนี้
– อำเภอท่าตะโก จำนวน 50 ชุด
– อำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน 130 ชุด
– อำเภอลาดยาว จำนวน 75 ชุด
– อำเภอหนองบัว จำนวน 65 ชุด
– อำเภอเก้าเลี้ยว จำนวน 65 ชุด
– อำเภอแม่วงก์ จำนวน 45 ชุด
– อำเภอบรรพตพิสัย จำนวน 75 ชุด
– อำเภอชุมแสง จำนวน 75 ชุด
– อำเภอตากฟ้า จำนวน 65 ชุด
– อำเภอชุมตาบง จำนวน 42 ชุด
– อำเภอพยุหะคีรี จำนวน 75 ชุด
– อำเภอตาคลี จำนวน 65 ชุด
– อำเภอไพศาลี จำนวน 65 ชุด
– อำเภอโกรกพระ จำนวน 65 ชุด
– อำเภอแม่เปิน จำนวน 42 ชุด