เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 มกราคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม…เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4/2564  ณ โรงเรียนบ้านห้วยตาด ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ พร้อมนำถุงเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 50 ชุด และเสื้อกันหนาว จำนวน 50 ตัว  ไปมอบให้แก่ราษฎรกลุ่มเปราะบางในสังคม ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ภายใต้กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” โดยมี  นายชัยธวัช เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

Tags: เลย