เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 มกราคม 2564 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
– เวลา 09.00 น. ร่วมกับ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบภัยหนาว ตามโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข” ให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564  โดยได้มอบผ้าห่ม จำนวน 16 ผืน สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 16 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 32 ชิ้น ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ จำนวน 16 ราย ดังนี้
1. นายคำจันทร์ เหมะธุลิน อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ที่ 11 ตำบลวาริชภูมิ
2. นายเหรียญ พลศรีลา อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 11 ตำบลวาริชภูมิ
3. นางถาวร ขาวขันธ์ อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 11 ตำบลวาริชภูมิ
4. นางส้ม พันธุ์พรหม อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 6 ตำบลวาริชภูมิ
5. นายทองสม พันธุ์พรหม อายุ 86 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 6 ตำบลวาริชภูมิ
6. นางสุดตา เจริญรัตน์ อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 6 ตำบลวาริชภูมิ
7. นางวอน ไขประภาย อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 6 ตำบลวาริชภูมิ
8. นางถัน นนดารา อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 6 ตำบลวาริชภูมิ
9. นายลี อุปสรรค อายุ 95 ปี อยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 6 ตำบลวาริชภูมิ
10. นางคำข่อง สิทธิภูมิ อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 6 ตำบลวาริชภูมิ
11. นางเบ็ง อุปสรรค อายุ 94 ปี อยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 8 ตำบลวาริชภูมิ
12. นางทูล อินทร์เพ็ง อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 8 ตำบลวาริชภูมิ
13. นายวัง ไตรยขันธ์ อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 8 ตำบลวาริชภูมิ
14. นางเวิน ผิวหูม อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 8 ตำบลวาริชภูมิ
15. นางยอย ราชคำ อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 12 ตำบลวาริชภูมิ
16. นางอุทัย เหมะธุลิน อายุ 86 ปี อยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 12 ตำบลวาริชภูมิ