เลือกหน้า

วันที่ 20 ธันวาคม 2562
ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และบูรณาการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พร้อมกับแจกผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ “ร่วมใจต้านภัยหนาว” สภากาชาดไทย
ประจำปี 2562 ให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 100 ผืน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
มอบสิ่งของ ดังนี้
1. จักรยาน จำนวน 15 คัน
2. ถุงยังชีพ จำนวน 60 ถุง
3. แว่นตา จำนวน 120 อัน
4.กางเกงลำลอง 360 ตัว
5. วิลแชร์ จำนวน 2 คัน
6. ไม้เท้า จำนวน 3 อัน
7. วอกเกอร์ จำนวน 1 อัน
โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฯพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ณ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่  หมู่ที่ 1 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร