เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ลงพื้นที่สำรวจเด็กนักเรียนและเยาวชนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหินจอก และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสันติราษฎ์ประชาบำรุง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง